Bọ hung

ThienNhien.Net – Mỗi loài sinh ra đều mang trong mình một nhiệm vụ được định sẵn. Chú bọ hung này không phải là ngoại lệ. Chú đang làm nhiệm vụ của mình, vê tròn "quả cầu" phân-rác. Chú đang góp một phần công sức nhỏ bé dọn dẹp môi trường.

Bọ hung