Khánh Hòa: Chính thức công bố dịch heo “tai xanh”

Ngày 18/10, ông Võ Lâm Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký quyết định công bố dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo (PRRS, còn gọi là bệnh “tai xanh”) trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa cấm giết mổ, mua bán, trao đổi, lưu thông, tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ heo trong phạm vi toàn tỉnh (bao gồm 7 huyện, thị xã Cam Ranh và TP.Nha Trang).