Quảng Trị: Sâu lạ đang tàn phá rừng

Ngày 27/08, UBND xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) đã huy động 200 người dân diệt sâu phá hoại rừng. Sau khi ăn sạch lá rừng, ngày 26/08 sâu bắt đầu bò xuống đất để tấn công diện tích rừng còn lại.

Đón thời gian này, người dân Vĩnh Tú tập trung cào sâu lại từng đống để diệt. Nạn sâu phá hoại rừng ở xã Vĩnh Tú mới xuất  hiện trong vòng một tuần nay nhưng đã tàn phá 65 ha rừng, với mật độ 250-300 con/m2.
Hiện, chưa có hiện tượng sâu tấn công người. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã gửi mẫu vào Đại học Huế nhờ giám định.
Đây là loại sâu lạ lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Trị trên diện rộng với mật độ dày đặc, nếu không có biện pháp ngăn chặn thì hàng ngàn ha rừng keo lá tràm còn lại ở địa phương này sẽ bị sâu hủy diệt.