Gà tiền mặt đỏ

Gà tiền mặt đỏ – <i> Polylectron germaini </i> – họ Trĩ (Phasianidae), bộ Gà (Galliformes), là loài đặc hữu, được xếp hạng đe toàn cầu. Chim đực trưởng thành không có mào, da ở mặt trần màu đỏ. Lưng và lông giữa bao đuôi không có sao. Gà tiền mặt đỏ được bắt gặp ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum. Do nạn phá rừng nên loài chim này ngày càng hiếm.