“Vào cuộc” thu gom dầu loang

ThienNhien.Net – Trong sự cố tràn dầu từ đầu tháng 2/2007 vừa qua tại các tỉnh miền Trung – kéo dài từ Hà Tĩnh đến Phú Yên – Quảng Nam là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo ước tính của Bộ Tài nguyên Môi trường, khoảng 660 tấn đã bị thải xuống bờ biển của tỉnh này. Việc thu gom được tiến hành hoàn toàn thủ công, vì dầu đã đóng lại thành thể rắn. Các đơn vị có liên quan và người dân ở Quảng Nam đã “vào cuộc” thực sự trong chiến dịch thu gom dầu loang, làm sạch bãi biển.