Việt Nam quyết tâm thực hiện phát triển bền vững

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Bích Đạt khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thể hiện bằng việc thông qua Phương hướng chiến lược về phát triển bền vững (Chương trình nghị sự Việt Nam 21) và thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững do một phó thủ tướng đứng đầu.

Phát biểu tại phiên họp cấp cao Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Liên hợp quốc về phát triển bền vững tại New York (Mỹ) ngày 9/5, Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã nêu bật những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện 4 lĩnh vực chủ yếu của chiến lược phát triển bền vững được bàn thảo tại hội nghị lần này là chính sách năng lượng vì phát triển bền vững, phát triển công nghiệp, vấn đề ô nhiễm khí quyển và không khí, và tình trạng biến đổi khí hậu.

Về chính sách năng lượng, Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược trọng điểm quốc gia về tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng giai đoạn 2006-2015, trong đó đề ra những biện pháp toàn diện nhằm thực hiện chương trình này.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn chú trọng phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như nhiệt điện và thủy điện, khai thác và phát triển các nguồn năng lượng sạch như khí sinh học, năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Về phát triển công nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt cho biết Việt Nam đặc biệt ưu tiên chiến lược xây dựng một nền công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp lý và các cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh việc thay thế các phương tiện kỹ thuật sản xuất lạc hậu bằng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và thân thiện hơn với môi trường, áp dụng các biện pháp và chế tài để buộc các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực hiện quy định về bảo vệ môi trường.

Việt Nam cũng đã chú trọng các biện pháp kỹ thuật, kinh tế, pháp lý và thiết chế nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm khí quyển và không khí, giảm thiểu các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề này.

Cùng với việc tăng cường năng lực của các cơ quan khí tượng thuỷ văn trong công tác giám sát và dự báo thời tiết nhằm hỗ trợ tốt hơn việc phòng tránh thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế nhằm thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là nước thành viên, tập trung thực hiện Chương trình quốc gia nhằm loại bỏ các chất gây suy thoái tầng ôzôn và xúc tiến Chương trình quốc gia thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu Việt Nam Nguyễn Thị Thái Phương, cán bộ Chương trình nghị sự 21, đã giới thiệu báo cáo về các chính sách bảo tồn sinh quyển và phát triển bền vững ở Việt Nam.