Liên đoàn địa chất Xạ – Hiếm điều tra môi trường phóng xạ

Đề án “Điều tra chi tiết hiện trạng môi trường phóng xạ Bản Dấu Cỏ” (xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn – Phú Thọ) do Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) thực hiện mới đây đã xác định chi tiết hiện trạng môi trường, mức độ ô nhiễm phóng xạ, đưa ra các biện pháp phòng ngừa thiết thực phục vụ công tác quy hoạch dân cư và phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Những năm qua, Liên đoàn địa chất Xạ – Hiếm còn triển khai các Đề án “Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ, khả năng ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục trên một số mỏ chứa phóng xạ ở Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Nam”; “Khoanh định các diện tích có chứa khoáng sản độc hại, đánh giá hiện trạng môi trường tại các vùng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La”; “Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ Đồng Pao, Thèn Sin,Tam Đường (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai), Yên Phú (Yên Bái), Thanh Sơn (PhúThọ), An Điềm, Ngọc Kinh, Sườn Giữa (Quảng Nam)”…