Chào mào (P. jocosus)

Chào mào có bộ lông không sặc sỡ, thường là màu nâu lẫn xám điểm phớt vàng. Sống ở nhiều sinh cảnh khác nhau, phần lớn ở rừng và cây bụi, một số loài sống ở vườn làng và thành phố. Chào mào đẻ từ 3–5 trứng/lứa. Ở Việt Nam, hiện có 20 loài chào mào, thuộc 4 giống khác nhau.

Chào mào