Số lượng chim nước đang suy giảm tại châu Á

ThienNhien.Net – Ngày 23/01, Tổ chức đất ngập nước quốc tế đã công bố Báo cáo đánh giá về các loài chim nước. Đây là báo cáo thứ 4 của tổ chức này, được tổng hợp dựa trên kết quả các chương trình giám sát hàng năm về chim nước.

Báo cáo mới bao gồm những đánh giá và xu hướng biến đổi quần thể của 878 loài chim nước trên thế giới. So với số liệu tổng kết năm 2002, quần thể nhóm chim này có chiều hướng suy giảm. Có tới 44% số quần thể chim giảm sút và ngày càng bị đe doạ tuyệt chủng, trong khi 34% có xu hướng ổn định và 17% có tăng về số lượng.

Trong các vùng nghiên cứu, châu Á là điểm nóng đáng quan tâm. Số lượng quần thể bị suy giảm và đe doạ tuyệt chủng của khu vực này là 62%, chủ yếu do các hoạt động khai thác thiếu bền vững của con người làm mất môi trường sống của các loài chim nước. Ở châu Á, nền kinh tế tăng trưởng nhanh với quá trình đô thị hoá, khai hoang các vùng đất ngập nước, các hoạt động gây ô nhiễm và nạn săn bắt ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và các loài chim nước, trong khi đó các hoạt động bảo tồn chưa được quan tâm đúng mức.

Với chương trình đánh giá hàng năm của Tổ chức đất ngập nước quốc tế, chim nước đã trở thành nhóm động vật được nghiên cứu toàn diện nhất trên toàn cầu. Cuộc sống của chúng phụ thuộc rất nhiều vào các vùng đất ngập nước là điểm dừng chân trong hành trình di cư hàng năm. Chính vì vậy, những đánh giá về các loài chim nước là chỉ số rất hữu ích cho quá trình đánh giá tình trạng đất ngập nước toàn cầu. Từ đó, các nhà khoa học có thể xác định thứ tự ưu tiên cho nghiên cứu và bảo tồn các loài chim nước và vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.