"Trung Quốc đang biến thành bãi rác điện tử lớn nhất thế giới"

Một nhà khoa học Trung Quốc đã nhận định: Trung Quốc là bãi rác thải điện tử của thế giới với khoảng 70% vật liệu công nghiệp bị nhập lậu vào nước này.

Nhà nghiên cứu Chính sách bảo vệ môi trường của Trung Quốc (SEPA), ông Hu Tao đã phát biểu trên Đài tiếng nói quốc tế hôm thứ 3 ngày 9/1/2007 rằng, một số loại rác thải được vận chuyển bằng đường thuỷ qua các tỉnh ven biển vào các tỉnh nội địa của Trung Quốc, nơi có nhiều nhà máy chế biến. Ông cho rằng nếu chính phủ không can thiệp, việc vận chuyển vào các tỉnh nội địa sẽ tiếp tục gia tăng.

Các nhà nghiên cứu SEPA cho biết họ phát hiện các nhà máy đã sử dụng công nghệ lạc hậu để nấu chảy kim loại từ các bo mạch điện tử và phân tách các thành phần điện tử. Quá trình xử lý này đã thải nhiều hoá chất độc hại ra môi trường.

Công ước Basel ban hành năm 1989 cấm các nước vận chuyển các chất thải độc hại qua biên giới để xử lý, đặc biệt là vào các nước đang phát triển. Ông Hu Tao cho rằng, nhiều nước đã không ký vào hiệp ước, vì vậy việc xả rác vẫn tiếp tục diễn ra.

SEPA đã thúc đẩy mạnh mẽ các ban ngành của chính phủ, đặc biệt là ngành Hải quan, thiết lập sự tôn trọng đối với luật pháp và quy định các hình phạt để hạn chế các rác thải điện tử đang tràn vào Trung Quốc.