Sẽ lấy nước sông Hồng làm sạch hồ Tây

Sẽ lấy nước sông Hồng làm sạch hồ Tây

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trạm bơm bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch. Ông Võ Tiến Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước […]