Danh mục 19 loài ngoại lai xâm hại

Danh mục 19 loài ngoại lai xâm hại

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 19 loài và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm 61 loài. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, loài ngoại lai […]

Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

ThienNhien.Net – Hàng loạt loài sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây trinh nữ đầm lầy (mai dương)… gây tổn hại đa dạng sinh học, ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, kinh tế và an ninh lương thực đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng giải pháp […]