Công cụ nào giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư?

Công cụ nào giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư?

Đầu tư ra nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp chứa đựng và tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Nhất là những rủi ro liên quan tới môi trường, xã hội do nhu cầu về quỹ đất và lực lượng lao động Sáng 10/1 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công […]