Hơn 1.200 loài bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn thế giới

Hơn 1.200 loài bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn thế giới

Theo nghiên cứu mới, hơn 1.200 loài trên toàn cầu đang đối mặt với các mối đe dọa đến sự tồn tại của chúng trong hơn 90% sinh cảnh sống và “gần như chắc chắn chúng sẽ tuyệt chủng” nếu không được bảo tồn can thiệp. Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland, Australia […]

GS Axel W. Bauer dự báo: Có thể “thiết kế” mọi sinh vật trong phòng thí nghiệm

GS Axel W. Bauer dự báo: Có thể “thiết kế” mọi sinh vật trong phòng thí nghiệm

Nhà đạo đức học Axel W. Bauer ở đại học Heidelberg, thành viên Hội đồng Đạo đức của Đức giai đoạn 2008 – 2012 tỏ ra lo ngại rằng đến một lúc nào đó không chỉ các gene của sinh vật đơn bào mà cả của động vật và con người sẽ bị biến đổi. […]

Đợt tuyệt chủng mới của Trái đất

Đợt tuyệt chủng mới của Trái đất

ThienNhien.Net – Trái đất đang bước vào đợt tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu, mà kết quả có thể là sự biến mất phần lớn các loài đang tồn tại trên hành tinh, trong đó có cả con người. Đó là tuyên bố của chuyên viên sinh vật học nổi tiếng người Mỹ, Giáo sư […]

Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

ThienNhien.Net – Hàng loạt loài sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây trinh nữ đầm lầy (mai dương)… gây tổn hại đa dạng sinh học, ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, kinh tế và an ninh lương thực đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng giải pháp […]