Quảng Trị: Mới có 3/15 dự án nộp tiền trồng rừng thay thế

Quảng Trị: Mới có 3/15 dự án nộp tiền trồng rừng thay thế

Sáng 27/5, Sở NN-PTNT Quảng Trị tổ chức hội nghị “Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh”. Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng […]

Quảng Trị đặt mục tiêu có 100.000 ha rừng gỗ lớn

Quảng Trị đặt mục tiêu có 100.000 ha rừng gỗ lớn

Một nội dung cơ bản của Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Quảng Trị đến năm 2025 là chuyển hóa rừng trồng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn với diện tích đến 100 ngàn ha. Tỉnh Quảng Trị đang làm rất tốt mục tiêu này và được Bộ NN-PTNT đánh giá […]

Công ty để mất 1.000 ha đất rừng được tặng thưởng xuất sắc

Công ty để mất 1.000 ha đất rừng được tặng thưởng xuất sắc

Đơn vị được giao quản lý rừng tại tỉnh Quảng Trị đã để xảy ra bị lấn chiếm gần 1.000ha rừng, đất rừng vừa có quyết định khen thưởng của UBND tỉnh này. Trước đó, từ phản ánh của Báo Lao Động, Cục Kiểm lâm đã có yêu cầu kiểm tra, báo cáo sự việc. […]

Quảng Trị: Ban hành kế hoạch hành động về giảm phát thải khí nhà kính

Quảng Trị: Ban hành kế hoạch hành động về giảm phát thải khí nhà kính

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (PRAP) […]