Triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Theo thông tin từ ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), từ năm 2016 – 2018, Bộ TN&MT đã phê duyệt, triển khai thực hiện 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo đó, các đề tài tập trung nghiên cứu về nội dung: […]

Phê duyệt và triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Phê duyệt và triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) từ năm 2016 đến 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt, triển khai thực hiện 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo đó, các đề tài tập trung […]

Động lực kinh tế mới và những dự báo tác động tới môi trường

Động lực kinh tế mới và những dự báo tác động tới môi trường

ThienNhien.Net – Bên cạnh những thách thức về kinh tế, việc gia tăng hội nhập thông qua các hiệp định thương mại tự do cũng tiềm ẩn những nguy cơ về môi trường. Hội nhập kinh tế đi kèm cơ hội và thách thức Với kim ngạch xuất nhập khẩu gấp hơn 1,5 lần GDP […]

Hoàn thiện thể chế chính sách BVMT – Yêu cầu tất yếu của hội nhập

Hoàn thiện thể chế chính sách BVMT – Yêu cầu tất yếu của hội nhập

ThienNhien.Net – Năm 2015 có thể gọi là năm của hội nhập kinh tế quốc tế với việc ký kết và/hoặc có hiệu lực của hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do như: EV FTA, KV FTA, TPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN. Theo đúng xu thế phát triển chung của thế giới, quá […]