MRC sẽ đánh giá nghiên cứu Châu thổ Mê Kông của Việt Nam

MRC sẽ đánh giá nghiên cứu Châu thổ Mê Kông của Việt Nam

ThienNhien.Net – Theo thông cáo mới nhất, Ủy hội sông Mê Kông (MRC) cho biết sẽ đánh giá kết quả nghiên cứu Châu Thổ Mê Kông (Mekong Study) về tác động của phát triển thủy điện đối với Đồng bằng Sông Cửu Long do Việt Nam thực hiện. Đồng thời, MRC cũng sẽ xem xét liên kết […]

Nghiên cứu tác động của thủy điện trên sông Mê Kông còn phiến diện

Nghiên cứu tác động của thủy điện trên sông Mê Kông còn phiến diện

ThienNhien.Net – Hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra khốc liệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những nguyên nhân chính, không loại trừ việc các quốc gia ở thượng nguồn sông Mê Kông xúc tiến xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính có thể ảnh hưởng đến vùng châu […]

Sơ đồ hóa bằng chứng về tác động của các chương trình bảo tồn

Sơ đồ hóa bằng chứng về tác động của các chương trình bảo tồn

ThienNhien.Net – Mỗi năm, hàng chục nghìn bài phân tích, đánh giá tác động của các chính sách, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững được tiến hành. Các tài liệu này vô cùng quan trọng, góp phần định hướng cho các nhà hoạch định và các nhà bảo tồn nhằm cân bằng giữa bảo […]