Ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

Ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/5/2019. Nghị định quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), 17 (tổ chức tư vấn lập quy […]

Kinh nghiệm quốc tế về kế hoạch – quy hoạch: Những câu hỏi đối với dự thảo Luật Quy hoạch?

Kinh nghiệm quốc tế về kế hoạch – quy hoạch: Những câu hỏi đối với dự thảo Luật Quy hoạch?

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng Luật Quy hoạch (mới) điều chỉnh các hoạt động về quy hoạch, bao gồm các công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực chất là gom các loại hình quy hoạch vào trong một Luật thống nhất. Ðây được […]

Khắc phục tình trạng lập quy hoạch để xin-cho

Khắc phục tình trạng lập quy hoạch để xin-cho

ThienNhien.Net – Luật Quy hoạch ra đời sẽ loại bỏ các quy hoạch không cần thiết đang tồn tại hiện nay, góp phần loại bỏ những nhóm lợi ích đang chi phối việc lập quy hoạch. Quy hoạch số lượng khủng, hiệu quả hạn chế Theo thống kê, hiện nay cả nước có 19.285 bản […]

Dự thảo Luật Quy hoạch & Luật Quy hoạch đô thị – Vấn đề gì đặt ra?

Dự thảo Luật Quy hoạch & Luật Quy hoạch đô thị – Vấn đề gì đặt ra?

ThienNhien.Net – Hiện nay, Dự thảo luật Quy hoạch đang được công bố rộng rãi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, địa phương, tổ chức hội nghề nghiệp nhận được rất nhiều ý kiến bàn luận khác nhau. Bên cạnh những kết quả đạt được, rất nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng Dự thảo […]