Cấm trung chuyển hàng hóa trên các tàu ngoài khơi để ngăn chặn đánh bắt cá trái phép

Cấm trung chuyển hàng hóa trên các tàu ngoài khơi để ngăn chặn đánh bắt cá trái phép

ThienNhien.Net – Nghiêm cấm hoạt động trung chuyển hàng hóa giữa các tàu trên vùng biển ngoài khơi là việc làm cần thiết để ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép trên biển, giảm tình trạng buôn bán người và bóc lột sức lao động cùng nhiều hoạt động trái phép khác. Tổ chức […]