Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối, hạ du các hồ chứa, đập dâng

ThienNhien.Net – Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du các hồ chứa, đập dâng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Theo dự thảo, dòng chảy tối thiểu trên sông, đoạn sông, hạ du hồ chứa, […]