Thế giới mất 1,4 triệu tấn cá trong 8 thập kỷ

Thế giới mất 1,4 triệu tấn cá trong 8 thập kỷ

Theo nghiên cứu mới được công bố, quần thể cá đang giảm dần khi đại dương ấm lên, đồng nghĩa với nguồn thực phẩm và thu nhập chính cho hàng triệu người trên thế giới gặp rủi ro. Lượng hải sản mà con người có thể thu hoạch bền vững đã giảm 4,1% trong khoảng […]

Những thách thức trong phát triển nghề đánh bắt hải sản

Những thách thức trong phát triển nghề đánh bắt hải sản

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã có quan điểm chỉ đạo về định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Định hướng nêu rõ: […]

Cấm trung chuyển hàng hóa trên các tàu ngoài khơi để ngăn chặn đánh bắt cá trái phép

Cấm trung chuyển hàng hóa trên các tàu ngoài khơi để ngăn chặn đánh bắt cá trái phép

ThienNhien.Net – Nghiêm cấm hoạt động trung chuyển hàng hóa giữa các tàu trên vùng biển ngoài khơi là việc làm cần thiết để ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép trên biển, giảm tình trạng buôn bán người và bóc lột sức lao động cùng nhiều hoạt động trái phép khác. Tổ chức […]