Bình Định: Trồng rừng mất cân đối gây hệ lụy

Bình Định: Trồng rừng mất cân đối gây hệ lụy

ThienNhien.Net – Theo số liệu thống kê về kế hoạch trồng rừng năm 2011 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, tổng diện tích trồng rừng mới năm 2011 trên địa bàn tỉnh là 5.000 ha, tuy nhiên diện tích trồng rừng phòng hộ chỉ có 580 ha và 4.420 […]

Trả nợ rừng xanh

Trả nợ rừng xanh

ThienNhien.Net –  Cuộc sống đói nghèo, nhưng hơn 2 năm qua, đội quản lâm bon NJiêng và Srê Ú, xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông đã trả nợ rừng bằng cách tuần tra canh giữ “rừng thiêng” của cha ông để lại. Theo câu chuyện từ Báo Công an Nhân Dân 20/7/2011, […]

Lâm Đồng: Thành lập Đội cơ động bảo vệ rừng và khoáng sản tại Lạc Dương

ThienNhien.Net – UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa quyết định thành lập Đội cơ động bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và khoáng sản trong vùng; đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận nhân dân, sự […]

1 29 30 31