Những người hùng môi trường

Những người hùng môi trường

Việt Nam đang phải trả một cái giá khá cao cho tăng trưởng, đó là ô nhiễm đất, nước, không khí, mất rừng… Năm 2018, các hoạt động nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu tiếp tục nhận được lời cảnh báo mạnh mẽ từ Liên hiệp Quốc rằng thảm họa sẽ xảy ra nếu […]