Quản lý an toàn hồ đập từ công cụ pháp lý

Quản lý an toàn hồ đập từ công cụ pháp lý

ThienNhien.Net – Chỉ vỡ đê quai của một thủy điện nhỏ, cả vùng hạ du đã chịu thiệt hại lớn. Vậy mà, trên toàn quốc có đến hàng nghìn hồ đập đang đứng trước nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh ấy, Nghị định 72/2007/NÐ-CP ra đời, nhưng chỉ sau sáu năm đã bộc […]