Lắp 85 điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Trong năm 2023, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai được 18 hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực.

Sáng 19/12, tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” (gọi tắt là VFBC) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Quản lý VFBC tỉnh Hà Tĩnh triển khai 2 tiểu hợp phần gồm: Tiểu hợp phần 7 “Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ” và Tiểu hợp phần 8 “Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã” với nguồn kinh phí được cấp là 247.638 USD.

Trong năm, VFBC tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai được 18/21 hoạt động (đạt 85,7%) theo kế hoạch được duyệt. Cùng đó, triển khai thực hiện thêm 2 nhiệm vụ bổ sung gồm: đánh giá, theo dõi hiệu quả quản lý theo công cụ MEET 4 (công cụ đánh giá theo dõi hiệu quả quản lý của các khu bảo tồn và vườn quốc gia) và tập huấn nâng cao kỹ năng về sơ cấp cứu cho cán bộ tuần tra bảo vệ rừng.

Đại biểu theo dõi báo cáo kết quả hoạt động của VFBC tỉnh Hà Tĩnh trong năm qua.

Các hoạt động ngoài hiện trường tiếp tục được Vườn Quốc gia Vũ Quang thực hiện có hiệu quả. Điển hình là hoạt động giám sát thông qua bẫy ảnh được triển khai từ tháng 11/2023, với 3 nhóm thực hiện tại vườn. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành đặt và thu 85 điểm đã được xác định (đạt 100% kế hoạch). Kết quả bước đầu ghi nhận được một số loài động vật quan trọng cho công tác bảo tồn tại khu vực.

Hoạt động tuần tra và tháo gỡ bẫy tại Vườn Quốc gia Vũ Quang đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ tuần tra đã thu được 518 bẫy các loại; phát hiện và phá hủy 8 lán trại trái phép.

Đối với hoạt động giám sát đa dạng sinh học, qua phân tích AND trong môi trường nước, có 46 mẫu đã được thu thập tại 25 địa điểm được lựa chọn. Mẫu được bảo quản và chuyển phân tích kết quả tại Pháp (Công ty Spygen) hiện đang chờ kết quả.

Ông Hoàng Văn Mát – Phó Giám đốc Ban quản lý VFBC Trung ương ghi nhận những kết quả mà Ban Quản lý VFBC tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm qua.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và đưa ra một số tồn tại trong năm 2023 như: một số sản phẩm đầu ra phải tiến hành qua nhiều thủ tục và thời gian cũng như cần các bên liên quan rà soát, xem xét; việc triển khai các hoạt động ngoài hiện trường do thời tiết, địa hình núi cao, sông suối hiểm trở, do đó ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện…

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang kiêm Giám đốc Ban Quản lý VFBC tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Danh Kỳ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý VFBC Trung ương để triển khai, giám sát thực hiện các nội dung được phê duyệt theo kế hoạch đạt hiệu quả về chất lượng đầu ra cũng như tiến độ; nghiệm thu và bàn giao sản phẩm các nội dung hoạt động đang thực hiện năm 2023 và quý I năm 2024; thúc đẩy triển khai các nội dung theo kế hoạch được phê duyệt trong năm 2024, đảm bảo tỷ lệ hoàn thành các đầu việc và giải ngân theo kế hoạch…