Phát hiện nhiều loài cầy quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Thanh Hóa đã triển khai dự án “Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên” và phát hiện 4 loài cầy quý hiếm.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai dự án khoa học “Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên” giai đoạn 2021-2023. Tới thời điểm này, dự án đã điều tra thực địa với 8 đợt bẫy ảnh, từ đó phát hiện được 4 loài cầy quý hiếm gồm cầy vằn bắc, cầy vòi mốc, cầy vòi hương và cầy móc cua đang sinh sống, kiếm ăn tại các tiểu khu rừng. Trong ảnh: Loài cầy vằn bắc (Chorotogale owstoni) có bộ lông vàng nhạt hoặc xám bạc và có nhiều đốm đen ở sườn và đùi, thức ăn gồm giun đất, quả cây, chuột, ếch, nhái, trứng chim. Đây là loài đã có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Cầy vằn bắc xuất hiện tại các tiểu khu rừng 494 và 500. (Ảnh: TTXVN phát)
Cầy vòi hương xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Cầy vòi mốc xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Mèo rừng dính bẫy ảnh. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Chồn họng vàng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Cầy Vòi hương xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Cầy móc cua xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát)
Nguồn: