Cấp bách bảo tồn 3 loài động vật hoang dã tại Việt Nam

Đánh giá các loài vượn má trắng, chà vá chân xám và cá chạch suối đều là các động vật thuộc diện cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao các khoản tài trợ từ Quỹ Bảo tồn loài cho 3 tổ chức bảo tồn tại Việt Nam để thực hiện các dự án liên quan đến các loài động vật này.

Buổi lễ tiếp nhận tài trợ. Ảnh: L.S.

Cụ thể: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) nhận được tài trợ từ Quỹ Bảo tồn Loài với dự án “Hiện trạng và bảo tồn Cá chạch suối (Schistura spiloptera) cực kỳ nguy cấp ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo các chuyên gia, cá chạch suối được mô tả lần đầu tiên bởi nhà động vật học Valenciennes năm 1846 tại Thừa Lưu (Thừa Thiên Huế). Kể từ đó đến nay vẫn chưa phát hiện lại loài cá nước ngọt này ở Việt Nam cũng như hiện trạng quần thể của chúng ngoài tự nhiên. Các nhà khoa học đánh giá quần thể của loài này đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Dự án dự định triển khai trong thời gian 1 năm và đặt mục tiêu góp phần cập nhật về hiện trạng quần thể, phân bố và đề xuất các biện pháp bảo tồn đối với Cá chạch suối -loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Dự án “Bảo tồn Vượn má trắng (Nomascus leucogenys) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh” do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đề xuất cũng nhận được tài trợ. Kết quả dự án sẽ đóng góp quan trọng cho cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng như hỗ trợ chương trình điều tra và giám sát hiệu quả, đồng thời thu hút sự quan tâm nhiều hơn của tất cả các bên liên quan đến công tác bảo tồn loài Vượn má trắng cực kỳ nguy cấp.

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) nhận được tài trợ cho dự án “Bảo tồn Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ở Vườn Quốc gia Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam. Trong 12 tháng tới, dự án sẽ phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh tiến hành tổng điều tra quần thể và phân bố của loài Chà vá chân xám, hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ loài, và xây dựng một kế hoạch 5 năm bảo tồn loài Chà vá chân xám, lồng ghép vào Kế hoạch Quản lý rừng bền vững.

Voọc Chà Vá chân xám tại khu vực núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ về lần đầu tiên các tổ chức tại nước ta được tiếp cận nguồn vốn đặc biệt này, ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Dự án Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học (VFBC), Phó trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sự tham gia của các đơn vị nhận được tài trợ của Quỹ bảo tồn loài (SCF) sẽ góp phần phát huy hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong Vườn Quốc gia tại các địa phương trên cả nước.

Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) là một phần của Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được khởi xướng bởi WWF-Việt Nam và các đối tác. Quỹ ra đời năm 2022 với mục tiêu tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam thông qua sự tham gia của các tổ chức địa phương.

Cụ thể, Quỹ sẽ tài trợ để tạo cơ hội cho các tổ chức địa phương và các tổ chức nghiên cứu thực hiện các hoạt động góp phần bảo tồn các loài ưu tiên trên thực địa. Với chương trình tài trợ này, các tổ chức địa phương sẽ tiến hành các dự án từ 1 – 1,5 năm để tăng cường năng lực của họ trong công tác bảo tồn các loài bị đe dọa toàn cầu.