Nam nữ bình đẳng về quyền sử dụng đất

Ở Việt Nam, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Luật Bình đẳng giới 2006 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thì phụ nữ và nam giới bình đẳng khi tiếp cận với đất đai.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc các chính sách bình đẳng về quyền sử dụng đất hiện nay.