Hỗ trợ 5 tỉnh phát triển nông nghiệp thông minh chống chịu hạn hán

Nông dân tại 5 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông sẽ được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thông minh nhằm tăng cường khả năng chống chịu hạn hán.

Đại diện các bên tham gia dự án chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Hội thảo “Nông nghiệp chống chịu hạn hán dựa vào cộng đồng – từ kinh nghiệm tới thực tế nhân rộng” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP phối hợp với Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) và Ban Quản lý dự án GCF2-SACCR Ninh Thuận tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận.

Hội thảo nhằm thảo luận các cách nâng cao năng lực chống chịu hạn hán của nông nghiệp và mất an ninh nguồn nước thông qua phân tích, học hỏi và áp dụng các kinh nghiệm và sáng kiến của cộng đồng và các chương trình nông nghiệp đã triển khai.

Hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ thông qua UNDP, triển khai tại 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông trong thời gian 5 năm từ 2021 đến 2026.

Đời sống của người dân Ninh Thuận bị đảo lộn do hạn hán.

TS. Trần Chí Trung, chuyên gia thủy lợi – Trung tâm Tư vấn, Quản lý Thủy nông cho rằng, mặc dù hạn hán là một hiện tượng khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng vẫn có thể giảm nhẹ những thiệt hại thông qua việc phòng, chống.

Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước và các cảnh báo, dự báo hạn của cơ quan dự báo để chỉ đạo phòng tránh và có chiến lược sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt.

Phân tích về các giải pháp ứng phó với hạn hán, TS. Trần Chí Trung cho rằng, trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm nước cần được thực hiện về cả 3 phương diện: Quy hoạch tưới tiêu hợp lý, xây dựng đồng ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng có nhiều khả năng chịu hạn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mới những hồ chứa có dung tích thích hợp nhằm tăng cường dòng chảy kiệt cho các hệ thống sông; xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu, bảo đảm chủ động tưới tiêu trên phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp. Đây vừa là giải pháp trước mắt vừa là giải pháp lâu dài phòng, chống hạn hán.

Mặt khác, các tỉnh cần thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Hội thảo kéo dài đến hết ngày 15/7, trong đó dành thời gian cho các đại biểu đi thực địa tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận và thảo luận về thực tiễn sáng kiến cộng đồng đồng về sinh kế nông nghiệp thích ứng với hạn hán.