TPHCM thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng vừa ký quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy cao nhất mọi nguồn lực.

Theo đó, trong quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TPHCM yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích và đối tượng. Nhà công vụ hết thời gian sử dụng cũng sẽ bị thu hồi.

Các địa phương cần khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước qua xử lý, sắp xếp. Rà soát, sắp xếp các địa chỉ đất hiện do các doanh nghiệp công ích quản lý để đưa ra bán đấu giá.

UBND TPHCM sẽ tiến hành kiểm tra, sắp xếp lại nhà/đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh việc khoán chi hành chính, phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương. Sở Công Thương phải triển khai việc tiết kiệm điện, giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5%.

Các cơ quan đơn vị đấu thầu, đặt hàng các hoạt động cung ứng dịch vụ công như duy tu cầu, đường, cây xanh… nhằm sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, huy động vốn xã hội.

UBND TPHCM sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A…).

Các cơ quan, đơn vị phải hạn chế mua ôtô công, trang thiết bị đắt tiền, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách như hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, khảo sát nước ngoài… để dành nguồn lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước phải thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới…

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn tài chính được giao; công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại và các tài sản khác trong cơ quan để tiện cho việc giám sát.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách Nhà nước so với năm 2015.