ADB dành khoản tài trợ đầu tiên cho một dự án điện gió ở Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết một khoản vay xanh trị giá 116 triệu USD để phát triển các dự án điện gió ở Việt Nam. Dự án sẽ làm tăng công suất điện gió của Việt Nam thêm 30%, giúp đáp ứng nhu cầu về năng lượng đang gia tăng nhanh chóng.

Đối tác (là các công ty cổ phần điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên) sẽ xây dựng và vận hành 3 trang trại điện gió công suất 48 MW, tổng công suất 144 MW, tại tỉnh Quảng Trị.

Khoản vay nói trên là một phần của gói tài trợ khoản vay xanh cho dự án trị giá 173 triệu USD do ADB thu xếp và hợp vốn với vai trò là bên chủ trì sắp xếp khoản vay và người bảo lãnh chính.

Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB cho một dự án điện gió ở Việt Nam. Gói tài trợ gồm 35 triệu USD do ADB cấp vốn trực tiếp và 81 triệu USD khoản vay hợp vốn loại B.

Dự án sẽ tạo ra lương điện năng trung bình 422 GWh và tránh phát thải 162.430 tấn khí CO2/năm.

*Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã ký kết thỏa ước hạn mức tín dụng xanh SUNREF để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Theo đó, AFD sẽ cung cấp cho BIDV khoản vay dài hạn trị giá 100 triệu USD cùng với khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 300.000 EUR cho BIDV và các khách hàng của Ngân hàng này.