Bộ Công Thương hướng dẫn tổ chức các hoạt động vì môi trường và đa dạng sinh học năm 2021

Ngày 18/5 vừa qua, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp đã ban hành công văn số 688/ATMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2021, với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration), đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (ngày 22 tháng 5) được Liên hợp quốc lựa chọn và phát động trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên” (We’re part of the solution – For Nature). Thông điệp này tiếp tục chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để triển khai các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tế để sáng tạo, đổi mới hình thức truyền thông và cách thức thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương chung tay phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Cụ thể, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm (khuyến khích theo hình thức trực tuyến) về các nội dung như: Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…; Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tế như: Làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc: (i) không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; (ii) không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; (iii) xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

Phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình tăng cường thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021; Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.