Hà Nội: Tiếp tục xử lý sai phạm liên quan đến đất rừng Sóc Sơn

Hàng trăm sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn được cơ quan thanh tra chỉ ra, vẫn chưa thể khắc phục triệt để sau nhiều năm.

Nhiều sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ trong phạm vi quy hoạch đất rừng tại Sóc Sơn vẫn chưa được xử lý. Ảnh: TH

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 999/VP-ĐT về việc xử lý, khắc phục sau thanh tra về cấp GCNQSDĐ ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện dứt điểm việc xử lý khắc phục sau thanh tra về cấp GCNQSDĐ ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Thanh tra thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố nhận được Văn bản số 350/TTTP-P3 của Thanh tra thành phố báo cáo kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra tại UBND huyện Sóc Sơn về việc cấp GCNQSDĐ ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng.

Theo Văn bản số 350/TTTP-P3, UBND huyện Sóc Sơn cơ bản đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố, đã ra quyết định huỷ 71 trường hợp cấp GCN không đúng đối tượng và nằm trong quy hoạch rừng, ra thông báo dừng giao dịch đối với 2 trường hợp cấp không đúng quy định, hiệu chỉnh 29/121 GCN cấp vượt hạn mức.

Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Sóc Sơn chưa ra quyết định hiệu chỉnh 2 trường hợp cấp vượt hạn mức, chưa hiệu chỉnh trên GCN của 92 trường hợp cấp không đúng hạn mức nằm trong quy hoạch rừng.

Thanh tra thành phố đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ không đúng quy định thuộc quy hoạch rừng.

Qua kiểm tra cho thấy, theo Kết luận số 754/TTCP ngày 17/4/2006 của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Thanh tra thành phố năm 2006 đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc cấp GCNQSDĐ ở cho các hộ nằm trong quy hoạch rừng năm 1998, cụ thể: 10 trường hợp cấp không đúng đối tượng phải huỷ GCNQSDĐ; 31 trường hợp xã Bắc Sơn cấp GCNQSDĐ trong quy hoạch rừng; 123 trường hợp (cấp năm 1997) vượt hạn mức.

Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn dừng việc cấp GCNQSDĐ, rà soát các trường hợp cấp GCNQSDĐ trong quy hoạch rừng của 9 xã và Lâm trường Sóc Sơn. Đồng thời, UBND huyện Sóc Sơn đã rà soát thêm 32 trường hợp cấp GCNQSDĐ trong quy hoạch rừng năm 1998 tại xã Minh Trí.

Kết quả xử lý đối với 10 trường hợp cấp không đúng đối tượng phải huỷ GCNQSDĐ, cụ thể: 8 trường hợp ngày 24/10/2005, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định thu hồi GCN cấp không đúng đối tượng tại Lâm trường Sóc Sơn, tuy nhiên người SDĐ không giao nộp GCNQSDĐ.

Ngày 31/12/2020, UBND huyện Sóc Sơn ban hành quyết định huỷ 8 GCNQSDĐ cấp không đúng đối tượng. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn đã cập nhật vào sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ và ngày 5/1/2021 đã lập danh sách gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để xin hướng dẫn xử lý; 2 trường hợp UBND huyện Sóc Sơn không ban hành quyết định thu hồi. Chủ sử dụng 2 GCNQSDĐ trên đã chuyển nhượng đất.

Ngày 9/5/2019, UBND huyện Sóc Sơn có Thông báo số 2540/TB-UBND dừng giao dịch đối với 2 GCNQSDĐ của hộ ông Nguyễn Hoài Giang và ông Lê Ngọc Bình.

Đối với 63 trường hợp cấp GCNQSDĐ nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ đặc dụng năm 1998 thì UBND huyện Sóc Sơn có Thông báo số 4830/TB-UBND ngày 16/7/2019 về việc dừng giao dịch.

Ngày 31/12/2020, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Quyết định huỷ 63 GCNQSDĐ do người SDĐ không giao nộp GCNQSDĐ. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn hiện đã cập nhật vào sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ, đồng thời ngày 5/1/2021 đã lập danh sách gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai xin hướng dẫn xử lý.

Đối với 123 trường hợp cấp GCNQSDĐ vượt hạn mức quy định, UBND huyện đã ban hành các quyết định hiệu chỉnh đối với 121 trường hợp và đã hiệu chỉnh trên GCNQSDĐ của 29/121 trường hợp. 2 trường hợp chưa có quyết định hiệu chỉnh do UBND đang rà soát hồ sơ cấp GCN, chưa xác định được loại đất đối với phần diện tích sau hiệu chỉnh.