Vaccine Covid-19 của Việt Nam: Bộ Y tế công bố đợt thử nghiệm lâm sàng trên người