Thả 28 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Những cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Thả động vật hoang dã.

Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tiến hành thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch.

Các cá thể được thả gồm: 1 khỉ mặt đỏ; 7 khỉ vàng; 2 cầy vòi mốc; 4 nhím bờm (Hystrix brachyura); 4 khỉ đuôi lợn và 10 cầy vòi hương.

Trong số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên có 24 cá thể thuộc 5 loài (cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); cầy vòi mốc (Paguma larvata); khỉ vàng (Macaca mulatta); khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides); khỉ đuôi lợn (Macaca leonine) là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

Sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã thả 62 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Việc thả động vật sau khi hoàn tất công tác cứu hộ vào môi trường tự nhiên đã đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Thả động vật hoang dã về tự nhiên.