Thu hồi gần 80.000 m2 đất, rừng đã cho Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê

Đó là quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm về pháp luật đất đai, đầu tư về khu đất trên và báo Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh về các khu đất được UBND tỉnh này cho Công ty CP Du lịch Đô thị Đà Lạt thuê.

Vườn hoa Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang quản lý, khai thác du lịch. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 79.995,3 m2 đất, rừng đã cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt (nay là Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt) thuê theo quyết định số 79 (ngày 16.1.2013) của UBND tỉnh tại phường 7, TP Đà Lạt. Toàn bộ diện tích đất trên giao lại cho Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, bảo vệ theo quy định. Lý do thu hồi: do vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư theo kết luận số 929 (ngày 12.6.2020) của Thanh tra Chính phủ và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao đất, rừng thu hồi cho Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, bảo vệ; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác định diện tích, tài nguyên rừng bị thiệt hại thuộc diện tích thu hồi nêu trên, gửi Sở Tài chính tính toán, phê duyệt để yêu cầu Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt bồi thường; xử lý việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp (nếu có) theo quy định.

Theo kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thuê đất với diện tích gần 80.000m2 để làm dự án Vườn ươm nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất để Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt làm Vườn hoa TP.Đà Lạt được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã ra quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất đối với diện tích 43.557 m2 đất khu vực trưng bày phục vụ lễ hội đã giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt (nay là Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt) theo quyết định số 94 (ngày 17.1.2013) của UBND tỉnh tại phường 8, Đà Lạt từ “giao để quản lý (không tính tiền thuê đất)” sang “thuê đất trả tiền hàng năm”.

Ngày 17.9, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng nêu, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhận được tờ trình số 5418 (ngày 22.6.2020) của UBND tỉnh Lâm Đồng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch Nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho 2 tập thể; Huân chương Lao Động Hạng 3 cho 3 tập thể và 9 cá nhân; trong đó có Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và ông Phạm Văn Tuyên – Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thấy có một số thông tin báo chí gần đây đưa tin về việc sai phạm đất đai của Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Để có đủ căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch Nước tặng thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản làm rõ thông tin về sai phạm đất đai của tập thể và các nhân nêu trên.