Hưng Yên: Phạt doanh nghiệp hơn 700 triệu đồng do làm ô nhiễm môi trường

Ngày 4/8, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 726 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên danh Lever Việt Nam, có trụ sở tại phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào), do làm ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã có 4 hành vi vi phạm về chất thải. Trước hết, công ty không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định, dù dự án đi vào hoạt động đã 99 tháng, vi phạm Điểm O, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với sai phạm này, công ty bị phạt 380 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động 3 tháng để khắc phục ngay hậu quả, buộc phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường  gửi cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

Nguy hiểm hơn, công ty bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Tại thời điểm bị phát hiện, khu chứa chất thải của công ty không có mái che nắng, mưa một cách toàn bộ; không có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; không có vật liệu hấp thụ (cát khô và mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; không có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo TCVN6707:2009. Hành vi trên đã vi phạm Điểm d, Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng; buộc phải khắc phục ngay hậu quả bằng việc cải tạo nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định trong thời hạn đến cuối tháng 8/2020.

Mặt khác, công ty đã thải bụi và khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/h – 15.000 m3/h. Theo kết quả phân tích mẫu khí thải do Trung tâm Quan trắc – Thông tin Tài nguyên và Môi trường, thông số CO vượt 1,48 lần, vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ. Với vi phạm trên, tỉnh Hưng Yên đã phạt 80 triệu đồng và yêu cầu công ty phải dừng ngay việc xả khí thải ra môi trường, phải xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường, việc khắc phục phải hoàn thành trong tháng 9/2020.

Cùng với các vi phạm trên, Công ty Lever Việt Nam còn xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước nhỏ hơn 5 m3/ngày đêm. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải của cơ quan chuyên môn, có một số thông số vượt cột A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt gồm: thông số TSS vượt 12,8 lần; Coliform vượt 3,1 lần; TDS vượt 2,23 lần; BOD vượt 2,42 lần, NH4+ vượt 3,5 lần. Các thông số này cho thấy việc xả thải của công ty đã vi phạm Điểm a, Khoản 6 và Khoản 7, Điều 13 Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, công ty bị phạt 80 triệu đồng và chịu phạt tăng nặng thêm 96 triệu đồng; tổng mức phạt là 176 triệu đồng. Tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu công ty dừng ngay việc xả nước thải ra môi trường, đồng thời phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, việc khắc phục phải hoàn thiện trong thời hạn đến cuối tháng 10/2020.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên danh Lever Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa và các sản phẩm hóa mỹ phẩm. Công ty đi vào hoạt động tại phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào) từ năm 2010.