Môi trường không khí phía Nam “đối mặt” ô nhiễm bụi và tiếng ồn

Theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), môi trường không khí tại khu vực miền Nam bị tác động do bụi lơ lửng tổng số (TSP) và tiếng ồn, gây ra bởi hoạt động sản xuất và giao thông trong vùng.

Ngã ba Vũng Tàu có giá trị TSP trung bình cao và vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h) (Ảnh minh họa)

Tại khu vực phía Nam, việc đánh giá chất lượng môi trường không khí trong 6 tháng đầu năm 2020 được dựa trên cơ sở kết quả 3 đợt quan trắc đã thực hiện tại 30 điểm thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long (đợt 1 – tháng 4/2020, đợt 2 – tháng 5/2020 và đợt 3 – tháng 6/2020).

Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn được đánh giá trên cơ sở so sánh, đối chiếu với QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6 giờ đến 21 giờ).

Kết quả quan trắc cho thấy, môi trường không khí xung quanh tiếp tục bị ô nhiễm bởi bụi lơ lửng tổng số (TSP) và tiếng ồn, tỷ lệ % giá trị TSP vượt QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) dao động từ 15,6 – 30,5% và tỷ lệ % giá trị LAeq vượt QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6 giờ đến 21 giờ) dao động từ 56,7 – 68,5%.

Đối với các thông số khác (SO2, NO2), kết quả quan trắc tại các KCN và nút giao thông 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy không có biến động so với cùng kỳ 2019, tất cả các giá trị của các thông số đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).

Các điểm quan trắc có giá trị vượt quy chuẩn tập trung chủ yếu tại các trục đường giao thông, khu vực có hoạt động xây dựng hoặc gần các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng.

Tại các khu công nghiệp (KCN), giá trị bụi TSP trung bình dao động trong khoảng 72 – 903 µg/m3. Tại một số KCN, giá trị TSP trung bình có sự gia tăng và vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h) như: KCN Sóng Thần II (đợt 2 và 3), Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (đợt 3, do thời điểm quan trắc mặt đường nhiều cát đá, xe container chạy qua cuốn theo gây ra ô nhiễm bụi cục bộ). So với cùng kỳ năm 2019, mức độ ô nhiễm TSP tại bãi khai thác đá Hòn Sóc giảm đáng kể (giá trị TSP trung bình 3 đợt đầu năm 2019 đều vượt quy chuẩn). Hầu hết các điểm quan trắc còn lại trong khu vực đều có giá trị TSP trung bình nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).​

Trên các trục đường và nút giao thông, giá trị TSP trung bình cũng khá cao và có sự biến động theo vùng miền. Giá trị TSP tại các điểm trên trục đường giao thông các tỉnh vùng KTTĐ phía Nam cao hơn vùng KTTĐ vùng ĐBSCL và dao động từ 25 – 687 µg/m3.

Các vị trí có giá trị TSP trung bình cao và vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h) là: Ngã ba Vũng Tàu, Thị trấn Tân Phước Khánh và Thị trấn Đức Hòa; đây là các vị trí có mật độ phương tiện giao thông cao và cơ sở hạ tầng đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo.

So với cùng kỳ năm 2019, giá trị TSP trung bình 6 tháng đầu 2020 có xu hướng giảm nhẹ tại điểm ngã tư Bình Phước và ngã 3 Dầu Giây. Các điểm quan trắc trên trục đường giao thông tại vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đều có giá trị TSP trung bình nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).

Kết quả quan trắc tiếng ồn 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, giá trị tiếng ồn LAeq trung bình tại các điểm quan trắc phần lớn vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA, áp dụng với khung thời gian từ 6-21h), với tỷ lệ vượt chuẩn dao động từ 56,7% – 68,5%, trong đó tập trung chủ yếu tại ở các trục đường giao thông và các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp.