Chất lượng nước sông phía Bắc: Các điểm nóng vẫn chưa “hạ nhiệt”

Tại các “điểm nóng” ô nhiễm môi trường nước trên các lưu vực sông khu vực phía Bắc, nhất là các sông nội thành Hà Nội, ô nhiễm vẫn tiếp diễn chưa có dấu hiệu được cải thiện…

Nước sông Nhuệ đen như mực. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Thông tin từ Tổng cục Môi trường cho biết qua quan trắc cho thấy các điểm nóng ô nhiễm môi trường nước trên các lưu vực sông khu vực phía Bắc, nhất là các sông ở nội thành Hà Nội, ô nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Trong đó, ô nhiễm tập trung chủ yếu trên lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy.

Đây là kết quả đánh giá chất lượng nước được xây dựng trên cơ sở kết quả quan trắc đợt 3/2020 do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện dựa trên kết quả quan trắc tại 185 điểm quan trắc môi trường nước thuộc 5 lưu vực sông ở miền Bắc.

Ô nhiễm vẫn nhức nhối

Theo báo cáo, tại thời điểm quan trắc đợt 3 (tháng 4/2020) trên 5 lưu vực sông ở  khu vực phía Bắc, chất lượng môi trường nước sông được cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2019, đặc biệt trên lưu vực sông Cả La, lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

Tuy nhiên, ở nhiều điểm nóng, chất lượng nước vẫn chưa được cải thiện.

Cụ thể, lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy là nơi tập trung nhiều điểm có giá trị WQI (chỉ số chất lượng nước) ở mức ô nhiễm, với 57% tổng số điểm quan trắc được xác định trên lưu vực sông Nhuệ Đáy và 43% các điểm còn lại tập trung trên lưu vực sông Cầu. Nguyên nhân là các lưu vực sông này tiếp nhận nước thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội, thành phố Thái Nguyên, sông Công và nước thải làng nghề tỉnh Bắc Ninh.

Tại lưu vực sông Cầu, chất lượng môi trường nước trên toàn lưu vực vào thời điểm quan trắc đợt 3/2020 được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2019. Trên sông Công, sông Đu và sông Thương, môi trường nước duy trì ở mức tốt đến rất tốt, nước sông sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước chủ yếu diễn tại điểm nóng ô nhiễm môi trường như cầu Đào Xá trên sông Ngũ Huyện Khê; điểm cầu bóng tối trên suối Bóng Tối. Với lưu vực sông Nhuệ-Đáy, đây là một trong những lưu vực sông ở khu vực phía Bắc bị ô nhiễm nặng nhất.

Thời điểm quan trắc tháng 4/2020, nước sông Nhuệ khá cạn (nước tù), môi trường nước sông tiếp tục bị ô nhiễm nặng kéo dài từ Cống Liên Mạc cho đến tận điểm Cự Đà. Tại lưu vực sông này, 50% số điểm quan trắc có giá trị WQI (25-50) ở mức trung bình đến xấu và 50% điểm quan trắc có giá trị WQI (10-25) ở mức nước bị ô nhiễm nặng.

Trên sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội và Hà Nam, nước sông cũng bị suy giảm, thậm chí giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019 (do tiếp nhận một phần nước ô nhiễm từ sông Nhuệ), môi trường nước sông ở mức xấu, nước sông chỉ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy và mục đích tương đương, đợt tháng 4/2019.

Ảnh minh họa: TTXVN

Giá trị WQI tại các sông nội thành Hà Nội, nằm trong khoảng 10-12, nước sông vẫn tục bị ô nhiễm nặng và không có dấu hiệu được cải thiện so với đợt quan trắc tháng 4/2019.

Cần các biện pháp xử lý phù hợp

Cũng theo kết quả quan trắc, trên sông Châu Giang (Hà Nam) do ảnh hưởng một phần nước ô nhiễm sông Nhuệ và ảnh hưởng của nước sinh hoạt thành phố Phủ Lý, dù chất lượng nước được cải thiện hơn song chỉ ở mức trung bình.

Ở đoạn hạ lưu sông Đáy, phần lớn các điểm quan trắc giá trị WQI ở mức trung bình đến tốt, nước sông sử dụng được mục đích nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Trên sông Hoàng Long, sông Đào tại Nam Định, chất lượng môi trường nước khá sạch và ít biến động so với cùng kỳ quan trắc năm 2019.

Tại lưu vực sông Hồng-Thái Bình, thời điểm đợt 3/2020, chất lượng nước lưu vực sông Hồng Thái Bình duy trì ở mức tốt, 100% các điểm quan trắc trên lưu vực sông Hồng, Thái Bình có giá trị WQI ở mức tốt đến rất tốt (WQI từ 82-96), nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Trên phụ lưu sông Hồng (sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình), nước sông rất tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm và ít biến động qua các đợt quan trắc.

Với lưu vực sông Mã-Chu, chất lượng môi trường nước sông duy trì mức tốt đến rất tốt, 100% điểm quan trắc có giá trị WQI nằm trong khoảng 84-96, nước sông sử dụng tốt cho mục đích tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và các mục đích tương đương khác và ít biến động so với quan trắc cùng kỳ năm 2019.

Tương tự, sông Lam, sông La được đánh giá là một trong các sông có chất lượng môi trường tốt ở khu vực phía Bắc. Trên sông Lam, chất lượng môi trường nước khá tốt, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích tương đương khác. Trừ điểm quan trắc sông Vinh tại Cầu Bến Thủy 2 ở mức trung bình, nước sông chỉ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy.

Trên sông Hiếu, sông Dinh, chất lượng nước khá tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Nhìn chung Trên sông La và các sông nhánh khá tốt, giá trị WQI tháng 4/2020 là 82-98, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoặc cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.