TP HCM miễn 100% tiền nước cho hộ nghèo, cận nghèo trong 3 tháng

Bắt đầu từ hóa đơn kỳ 4-2020, ngành nước TP HCM sẽ miễn 100% tiền nước đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tại TP HCM.

Việc miễn phí tiền nước được thực hiện liên tiếp trong 3 kỳ, từ hóa đơn kỳ 4-2020 đến hóa đơn kỳ 6-2020.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc sống người dân có nhiều xáo trộn, đặc biệt nhiều người bị ảnh hưởng thu nhập, nhất là hộ nghèo và cận nghèo.

Để đồng hành cùng người dân và TP chung tay chống dịch, Sawaco sẽ miễn tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly trên địa bàn TP trong 3 tháng.

Người nghèo, cận nghèo được sử dụng nước miễn phí trong 3 tháng.

Khu vực miễn giảm sẽ không bao gồm khu cách ly trên địa bàn huyện Củ Chi, do khu vực này đang được Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn cung cấp nước.

Ngoài miễn tiền nước, đơn vị này cho biết sẽ luôn đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho người dân TP, đặc biệt trong mùa khô, hạn mặn và giai đoạn quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19.