Những vấn đề về vệ sinh mà thế giới đang đối mặt

Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11 năm 2019 có chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đến những người chưa được tiếp cận với điều kiện vệ sinh cơ bản, an toàn.

 

Nguồn: