Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý nghiêm việc buôn bán, nuôi tôm càng đỏ

Ngày 9/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP này đã ký, ban hành văn bản (số 3691/UBND-SNN) yêu cầu các địa phương, tổ chức, cá nhân khi phát hiện tôm càng đỏ phát tán ra môi trường phải lập tức khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt ngay theo quy định của Luật Đa dạng sinh học.

Ban Chỉ đạo chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại TP Đà Nẵng (BCĐ 389) cũng  có văn bản  yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc  buôn bán nuôi  tôm càng đỏ trên địa bàn TP. Tôm càng đỏ là sinh vật ngoại lai xâm hại, tạp ăn, sinh trưởng rất nhanh, tàn phá môi trường, hệ sinh thái – động thực vật, đang là nguy cơ rất lớn đối với sản xuất nông – ngư nghiệp của nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng.