Nghiên cứu thông tin báo nêu làm đảo nhân tạo chống sạt lở bờ biển Hội An

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu thông tin báo điện tử Thanh niên phản ánh liên quan đến đề xuất làm đảo nhân tạo chống sạt lở bờ biển Hội An.

Kè bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh vỡ – Ảnh đăng trên báo Thanh niên

Trước đó, báo điện tử Thanh niên ngày 11/4/2019 có đăng bài “Đề xuất làm đảo nhân tạo chống sạt lở bờ biển Hội An”, trong đó có nêu: “Khu vực sạt lở bờ biển Cửa Đại nằm trong vùng bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Hội An nên cần cẩn trọng để đưa ra giải pháp tối ưu”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: