Gió lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Thanh Hóa

Ngày 23/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Gió lốc và mưa đá từ ngày 21 – 23/4 gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, gió lốc và mưa đá trên địa bàn các xã Châu Thôn, Tri Lễ, huyện Quế Phong đã làm 1 người bị thương; 2 nhà bị sập hoàn toàn, 164 nhà bị tốc mái; 16,6 ha hoa màu bị thiệt hại, 3 con bò bị chết. Ước thiệt hại khoảng 1,323 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thanh Hóa lốc và mưa đá trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Mường Lát, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân và Ngọc Lặc làm 591 nhà bị thiệt hại; 901 ha lúa, 265 ha hoa màu và 1.325 ha cây trồng khác cũng bị thiệt hại…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trực ban thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên chuyển các bản tin cảnh báo thiên tai đến các địa phương bị ảnh hưởng để nắm bắt thông tin, chủ động ứng phó.