Hà Nội đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát

Sở TN&MT Hà Nội cho biết, UBND TP đã phê duyệt kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng 6 mỏ cát trên địa bàn huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm. Dự kiến, TP Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ này vào quý III/2019.

Một số mỏ cát sau khi được thăm dò đánh giá trữ lượng đã được UBND TP phê duyệt đấu giá khai thác.

Theo đó, Sở TN&MT Hà Nội đã trình dự thảo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 1 – năm 2019, chờ UBND TP phê duyệt và ban hành kế hoạch.

Sở sẽ thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản và thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản này cũng nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn TP; phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn TP, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; góp phần hạn chế tối đa hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường và gây m ất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn hiện nay.

Hiện UBND TP đã phê duyệt kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng 6 mỏ nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khai thác khoáng sản và kế hoạch sử dụng đất gồm: 5 mỏ cát thuộc huyện Ba Vì (Cổ Đô – 2 mỏ, Thanh Chiểu, Châu Sơn, Tây Đằng – Minh Châu) và mỏ Thượng Cát thuộc phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm). Dự kiến, sẽ tổ thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản với các mỏ này vào quý III năm 2019.

Tổng diện tích khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng là hơn 3 triệu m2. Trong đó mỏ Cổ Đô có diện tích lớn nhất là hơn 1,5 triệu m2, mỏ Thanh Chiểu 334.800m2, mỏ Châu Sơn 169.300 m2, mỏ Tây Đằng – Minh Châu 815.306 m2 và mỏ Liên Mạc là 157.300m2.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ nêu trên, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Ba Vì và UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm đăng ký diện tích đất của các mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và các năm sau. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên diện tích đất mỏ cũng như tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới đất đai khu mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Được biết, ngoài số lượng các mỏ đã được phê duyệt TN&MT Hà Nội đang tiếp tục tổ chức thăm dò 9 mỏ cát trong giai đoạn 2. Kết quả thăm dò dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019 để báo cáo UBND TP phê duyệt.

Hiện toàn TP có 4 đơn vị đang hoạt động khai thác theo giấy phép; 1 đơn vị Sở TN&MT đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật về khoáng sản, 5 đơn vị chưa hoạt động do chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định và chưa có đường vận chuyển bằng đường bộ.