Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam khai trương Văn phòng đại diện phía Nam

Sáng 4/3, tại TP.HCM, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện phía Nam và gặp mặt các khách hàng tiêu biểu khu vực phía Nam. Đến tham dự và cắt băng khai trương có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường; ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Lễ khai trương Văn phòng đại diện phía Nam – Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ- TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ hiện nay là 1.000 tỷ đồng. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất  sau đầu tư, trợ giá sản phẩm dự án cơ chế phát triển sạch, hỗ trợ giá điện gió nối lưới, tài trợ và đồng tài trợ; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, ký quỹ nhập khẩu phế liệu; hỗ trợ 100% vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng  sáng chế, giải pháp hữu ích bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước…

Với cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính ngày càng hoàn thiện, thông thoáng, nhanh gọn, tạo điều kiện tốt nhất các các doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi (2,6 và 3,6%/năm), đến nay Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên 2.523 tỷ đồng/295 dự án trên phạm vi toàn quốc, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các nhà đầu tư về bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và các đại biểu cắt băng khai trương Văn phòng đại diện phía Nam – Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Việc thành lập Văn phòng đại diện khu vực phía Nam nhằm cung cấp thông tin chính thức về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tới  các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian đi lại, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tài chính từ Quỹ cũng như tạo thuận lợi cho Quỹ trong việc giám sát các doanh nghiệp thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho biết: Đề án thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM được Lãnh đạo Bộ TN&MT, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ấp ủ nhiều năm qua. Khi Văn phòng đại diện đi vào hoạt động sẽ là một bộ phận, cánh tay nối dài, là địa chỉ, công cụ hữu ích của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam tại khu vực phía Nam. Tạo cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ được thuận tiện, đơn giản và kịp thời, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ nắm bắt thông tin của khách hàng tại các tỉnh phía Nam sát thực, hiệu quả.