Làm thế nào để có thể sống sót trước lũ quét?

Lũ quét thường đến bất thình lình, không có bất cứ dấu hiệu báo trước rõ ràng nào.

Trong bối cảnh chưa có hệ thống cảnh báo hiệu quả, các nhà nghiên cứu thảm họa ở Mỹ đã gợi ý một số kinh nghiệm hạn chế rủi ro khi lũ quét ập tới.

Nguồn: