Động đất liên tiếp xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2

Nguồn: VTC14