Bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên nước

Ngày 2/2 là ngày Đất ngập nước thế giới. Chủ đề cùa ngày Đất ngập nước năm nay là “Đất ngập nước làm cho thành phố sống động hơn”.
Hưởng ứng ngày này, WWF và Ngân hàng HSBC tổ chức Ngày hội nước, đánh dấu sự ra đời của dự án “Quản lý Tài nguyên Nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam” kéo dài hai năm. Dự án được xây dựng với mục tiêu bảo tồn tài nguyên nước và mang lại nước sạch cho cộng đồng tại hai khu vực đất ngập nước Tràm Chim và lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng.
Đánh bắt cá tại Tràm Chim (Ảnh: WWF-Việt Nam)

Một trong những điểm nhấn của dự án là tinh thần tình nguyện của nhân viên HSBC, những người đã cam kết đầu tư thời gian và công sức để cùng với người dân và chính quyền địa phương tạo ra sự thay đổi tích cực trong tiếp cận nguồn tài nguyên nước hàng ngày và trong chính sách về nguồn nước – tin từ WWF.