Tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018

UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các huyện, thị xã có rừng tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Sở NN&PTNT, cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến cán bộ, nhân dân các xã có rừng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện sẵn sàng ứng cứu tại chỗ khi xảy ra cháy rừng…